Home   |   Academics   |   Sport & Culture   |   Special Days & Outings   |   School Fees & Hours   |   Application   |   Gallery   |   Contact Us
Grey College Pre Primary School search:
 


Academics / Akademie


A well-planned programme is followed daily. At present there are three Afrikaans Gr R classes and one English class with approximately 32 pupils per class. We are fortunate to have an in-service-trained assistant for each class. On our staff we also have the services of a secretary, grounds assistant and an assistant who is responsible for the boys who attend After Care. Numeracy, Literacy and Life Skills  form part of a daily programme and consist of theme discussions, creative activities, music and movement. We endevour to teach our boys proper manners, good table and hygienic habits. Ample time for inside and outside play is allowed. For a treat during the summer months the boys are taken to the swimming pool. Learners are stimulated with numerous educational toys and apparatus. During May, School Skills are tested and thereafter the results are discussed with parents. The necessary therapy is then recommended where needed. 

 

'n Deeglike beplande program word daagliks toegepas.  Tans is daar drie Afrikaanse en een Engelse Graad R klas, met 32 leerders per klas.  Elke klasonderwyseres word bygestaan deur 'n indiensopgeleide assistent.  Ons beskik ook oor 'n sekretaresse, buite-assistent en 'n middagdame, wat vir die middagsorg verantwoordelik is.

Gesyferdheid-, Geletterdheid- en Lewensvaardigheidskringe is deel van ons daaglikse program en sluit temabesprekings, kreatiewe skeppende aktiwiteite, musiek, beweging en gesonde eet- en higiëniese gewoontes in.  Voldoende tyd vir speel word toegelaat.  Gedurende die somermaande word die seuns na die swembad geneem, wat vir baie pret en opwinding sorg.  Leerders word gestimuleer deur voldoende opvoedkundige en interessante speelapparate tot hul beskikking te stel.  In Mei word vaardigheidsevalueringstoetse gedoen en daarna volg 'n deeglike bespreking van die resultate met elke ouer.  Probleemareas word identifiseer en die nodige terapie word voorgestel.

Quick Links
Reunie
Gallery
Events
Stabilis
Contact Grey Reunie
High School
News
Annual programme
Sport
Culture
1st XV & Fixtures 2012
Contact
Primary School
Academics
Sport
Culture
Resources
Contact
Pre - Primary School
Pre primary school
Contact
 
Home  |  Contact Us  |  Browser  |  Disclaimer  |  Privacy Policy  |  CMS  |  Webmaster
© 2018 Grey College