Home   |   Academics   |   Sport & Culture   |   Special Days & Outings   |   School Fees & Hours   |   Application   |   Gallery   |   Contact Us
Grey College Pre Primary School search:
 


Application / Aansoeke


Application forms are available from January each year when the school opens for the teachers at the Pre-Primary School office as well as on the Web under Applications. Completed forms, together with certified copies of  the  boy’s birth certificate, Clinic card, both parents’ ID documents, Proof of home address and a letter of motivation, should be returned as early as possible  (the year in which your son turns 5), but will only be considered for the next year when your son turns 6.

Application closes end of May each year. 

Once an application is approved, you will be notified by letter of his acceptance and  an Open Day which  will be held  to introduce the new Grey Puppies to the Grey family.
The motto of our school is to educate our learners to be physically, psychologically, intellectually, spiritually and culturally strong!

Aansoekvorms is by Grey Preprimêre skool kantoor sowel as op die web beskikbaar.  Voltooide vorms moet so gou as moontlik tesame met gesertifiseerde afskrifte van die leerder se geboortesertifikaat en beide ouers se ID dokumente, kliniekkaart, bewys van woonadres en 'n brief van motivering, ingedien word (Dit word gedoen in die jaar waarin u seun 5 word, maar die aansoek sal oorweeg word die volgende jaar waarin hy 6 word).
 
Aansoeke sluit op 31 Mei van elke jaar.
 
Nadat 'n aansoek goedgekeur is, word u per brief in kennis gestel, waarna u dan 'n deposito, wat min of meer gelykstaande aan die eerste kwartaal se skoolgel is, betaal.
 
'n Bekendstellingsdag word dan gereël waar die nuwe "Grey Puppies" aan die Grey-familie voorgestel word.
 
Ons skool se visie is om ons leerders fisies, psigies, sielkundig, intellektueel, geestelik en kultureel sterk te maak! (WOW!!!)
 
Download the application form for 2015 / Laai die aansoekvorm van 2015  hier af : Click here
 
 
 
 
Quick Links
Reunie
Gallery
Events
Stabilis
Contact Grey Reunie
High School
News
Annual programme
Sport
Culture
1st XV & Fixtures 2012
Contact
Primary School
Academics
Sport
Culture
Resources
Contact
Pre - Primary School
Pre primary school
Contact
 
Home  |  Contact Us  |  Browser  |  Disclaimer  |  Privacy Policy  |  CMS  |  Webmaster
© 2019 Grey College